Конкурсы

Профессиональные конкурсы

С целью усовершенствования деятельности библиотек и профессионализации библиотечных кадров, активизации креатива и творчества, внедрения инновационных форм и методов работы, пропаганды национального наследия среди специалистов библиотечного дела ежегодно проводятся профессиональные конкурсы. Здесь представлена информация о конкурсах среди библиотек и библиотечных работников, которые проводятся на республиканском, областном и районном уровне.

  • ИНСТРУКЦИЯ о порядке проведения Республиканского конкурса “Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры”
  • УМОВЫ правядзення абласнога конкурсу “На лепшы электронны інфармацыйны рэсурс, створаны публічнымі бібліятэкамі Гродзенскай вобласці”
  • ПАЛАЖЭННЕ аб раённым конкурсе на лепшую рэкламную прадукцыю да Года гасціннасці “Край наш -дзівосна гасцінны, прыстанак загадак і цудаў”
  • ПАЛАЖЭННЕ аб раённым конкурсе на лепшы сцэнарны матэрыял краязнаўнага характару “Ваўкавышчына – слаўны кут беларускай зямлі” (да 1010-годдзя г.Ваўкавыска)

Comments are closed.