Я уверен: книгу ничто не заменит в будущем, так же как ничто не могло заменить её в прошлом. ©Айзек Азимов_____Чтение чрезвычайно помогает, а книги — хорошая компания, если взять самые подходящие.©Луиза Мэй Олкотт____Повсюду искал я покоя и в одном лишь месте обрел его — в углу, с книгою. ©Умбэрто Эко_____ Тому, кто читает книги, никогда не скучно.©Ирвин Уэлш_____Чтение книг — не способ бегства от жизни, книги дают ключ к ее пониманию. Ключ к реальности. ©Себастьян Фолкс_____Каким человеком ты станешь, определят два фактора: люди, с которыми общаешься, и книги, которые читаешь.©Робин Шарма_____Дело не в количестве прочитанных страниц, а в количестве вызванных ими мыслей.©Паулу Фрейре

Перыядычныя выданні (газеты і часопісы) – важная састаўная частка фонду любой бібліятэкі. Іх адрозненне ад кніг – неперыядычных выданняў – адлюстроўваецца ў самой назве: перыядычныя – значыць, выходзячыя рэгулярна, у пэўны перыяд, прамежак часу – штодзённа, штотыднёва, штомесячна. Гэта значыць, асаблівасць перыёдыкі ў яе аператыўнасці, у тым, што на яе старонках адлюстроўваецца сучаснае жыццё, самая актуальная інфармацыя, усе галоўныя падзеі, што адбываюцца ў рэспубліцы і ў свеце. Гэта дазваляе найбольш поўна задаволіць інфармацыйныя патрэбы чытачоў, так як часта здараецца, што па некаторых важных, актуальных пытаннях і праблемах кніжных публікацый проста няма і патрэбную інфармацыю можна знайсці толькі ў перыёдыцы.

Даны зводны паказальнік змяшчае пералік газет і часопісаў, якія атрымліваюць  бібліятэкі горада і раёна ў II квартале 2021 г.: спачатку газеты (беларускія і расійскія выданні), затым часопісы. Матэрыял размяшчаецца ў алфавітным парадку.

У канцы паказальніка змешчаны абрэвіятуры назваў бібліятэк.

Бібліятэкі горада

ВРБ Ваўкавыская раённая бібліятэка, вул. Першамайская, 7 т. 5-90-17
РДБ філіял раённая дзіцячая бібліятэка, вул. Савецкая, 10 т. 6-32-15
ГБ №46 філіял гарадская бібліятэка №46, вул. Барычэўскага, 3 т. 6-79-72
ГДБ філіял гарадская дзіцячая бібліятэка, вул. Н. Боркі, 25 т. 6-83-94

Глядзець пералік газет і часопісаў